Сценарий за пресконференция


Сценарий за пресконференция по дисциплината "Общуване с медиите"...
 

Как празнуват Гергьовден българи, турци и роми


Няколко думи за толерантността. Едно от големите постижения на човешкото развитие е хората да са толерантни един към друг, да се приемат със своите индивидуални особености и с различието в характери, темпераменти, с различните си цветове на кожата...
 

Детето и изкуството


Чрез изкуството детето има възможността не само да твори и да развива креативните си способности, но да се развива и като личност. Също така му помага да опознае света и развива в него собствените му усещания за него. Отразява неговите емоции, надежди...
 

Роля и значение на общуването


Общуването е същностна характеристика на човешкия род, неговата "извечна" потребност. Човек се формира като личност благодарение на общуването със себеподобните...
 

Характеристики на деловото общуване и особености на общуването на журналиста


При телевизионното общуване възприемането на съобщения е доста по- сложно и различно от това да четеш книга или да слушаш радио. То включва двата най- големи канала вербален и не вербален като декодира кодовете...
 

Курсова работа по педагогическа диагностика на тема "Анкета "Възможностите за общуване с вашите деца""


Общуване (комуникация) е процес, чрез който хората, както и останалите живи организми и информационни системи, обменят информация помежду си. Той включва подготовката, съставянето и предаването на съобщения...
 

Практикум по връзки с обществеността


Всяка организация във всеки един момент от съществуването си е заплашена от потенциална криза. Кризата може да бъде в сектора....
 

Обучение на персонала


Обучението на човешките ресурси помага на служителя да изпълни поставените му задачи, по-пълно да оползотвори своите способности. Чрез обучението постъпващите на работа и работещите в организацията развиват своя потенциал за качествено изпълнение...
 

Общуване и разбиране


Животът на човек е свързан с другите (приятели, роднини, познати, колеги). Много от нашите действия, преживявания, мисли, планове, очаквания, цели са свързани с другите, ето защо ние изпитваме необходимост, потребност от общуването....
 

Умения за общуване


Неосъзната некомпетентност – не съзнавате, че поради липсата ви на умения другият или не ви разбира, или ви разбира погрешно...

Избрани критерии за търсене

Общуване и творчество
Ограничаване на резултатите